Събрание от 06.11.21

 1. Валентин Стойчев – със статус LEFT от The Devils MC (Шумен)
 2. Гореспоменатия остава член на арбитража на СМО с общо гласуване.
 3. Силистра – нов клуб – Iron Cross MCC
 4. Варна – Wild Children MC основават нов клуб (съпорт) – доизяснява се изгледа на нашивката
 5. ИНИЦИАТИВИ
  • след дадените предложения, с общо гласуване се стигна до една обединяваща идея – “Безопастност на пътя – деца”
  • основната насоченост ще е към децата, обучение, игри и т.н.
  • събират се идеи по градове – взависимост от възможностите и нуждите на града, да се подеме инициативата в североизтока