Събрание от 19.09.21

  1. Ден на загиналите мотористи (25.09.21) – отбелязване на деня
    • гр. Варна – 11ч. събиране на циркова площадка – обиколка
  2. Предлагане на идеи за инициативи на СМО